Guider

Här finns enkla guider för att kontrollera legitimationer, sedlar mm


5 tips för att se om sedeln är äkta!

Varje år upptäcks det ett antal hundra falska sedlar i Sverige. Här är några enkla tips på hur du kontrollerar att en sedel är äkta:

- Foliebandet finns på de nya 100- och 500-kronorssedlarna och innehåller hologram (tredimensionell bild) som bland annat visar valören och tre kronor. 

- Vattenmärket syns från både fram- och baksidan av sedeln när den hålls upp mot ljuset. Porträttet ska vara detsamma som sedelns huvudporträtt. På de nya 100- och 500-kronorssedlarna syns även valören i vattenmärket. 

- Säkerhetstråden syns som en mörk linje när sedeln hålls mot ljuset. På de nya 100- och 500-kronorssedlarna syns valören och en mikrotext i säkerhetstråden. 

- Genomsiktsbild är ett mönster som finns på de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Mönstret bildar tillsammans med baksidans mönster valören när sedeln hålls mot ljuset. 

- Sedelpapperet är tillverkat av råbomull vilket ger sedeln en speciell känsla. 

- Valörbeteckningen och porträttet på sedlarnas framsida är tryckta med koppartryck, vilket ger en sträv reliefkänsla. Känn med tummen eller skrapa med nageln.
 


6 punkter att kontrollera ID-kort på.

Kontrollera annans kort

Om du som arbetar på t.ex. en bank undrar om ett id-kort är spärrat, kan du ringa tfn 08-530 385 13 för att med hjälp av uppgifter på kortet kontrollera om det är giltigt eller inte.

Säkerhetsdetaljer som visar om kortet är äkta

Id-kortet som Skatteverket utfärdar sedan juni 2009 är ett så kallat Identitetskort för folkbokförda i Sverige (IDK). Kortet har utvecklats i samverkan med Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Rikspolisstyrelsen och kortleverantören.

Följande beskrivning av kortet visar hur du kan kontrollera om det är äkta:

Detta visar siffrorna

1. UV-mönstret framträder med gul färg vid belysning i UV-ljus.
2. Kortinnehavarens porträtt och "IDK" är perforerat genom kortet.
3. Kortinnehavarens födelsetid samt första bokstaven i första förnamnet och första bokstaven i efternamnet visas växlande i den räfflade ytan.
4. Ett kinegram som täcker en del av fotot visar två olika motiv.
5. Det finns mikrotext på framsidan och baksidan (lupp underlättar kontrollen).
6. Det finns optisk variabel tryckfärg (OVI) på baksidan i form av Skatteverkets snurra.

Kortinnehavarens längd är angiven i centimeter med små (cm) eller stora (CM) bokstäver
 
Identitetskort för folkbokförda i Sverige kommer att finnas med i nästa version av broschyren "De sju stegen" från Svenska Bankföreningen.


Utsatt för bedrägeri? (Privatpersoner)

 1. Anmäl misstanken om brott till Polisen
  Nummer till polisen 114 14

 2. Kontakta din bank , kreditupplysningföretag m fl.
  Banken behövs kontaktas för att spärra eventuella bank- och kreditkort.
  Kreditupplysningsföretag som tex UC www.UC.se kan begränsa någon annans användning av ett förlorat ID-kort.
  Spärrföretag, har du köpt denna tjänst ska det räcka med att du ringer dem för att få dina olika kort spärrade.

 3. Hämta information
  Kontakta eventuella företag där bedrägerier med dina bankkort eller med hjälp av din identitet har utförts. Begär ut all information dem har i ärendet för att kunna komplettera polisanmälan.

 4. Efterkontroll.
  Om du blivit utsatt för bedrägeri med ditt bank- eller kreditkort måste du gå igenom dina kontoutdrag och säkerställa omfattningen av bedrägeriet.
  Om bedrägeriet har genomförts med din identitet ska du vara uppmärksam med vad som dyker upp med posten ett tag framöver. Du bör även höra av dig till skatteverket för att se om någon begärt ut personbevis för att kunna skapa nya ID-kort.

 5. Komplettera polisanmälan.
  Du måste fortsätta komplettera polisanmälan om flera fakturor från samma eller andra företag dyker upp.

 

Övriga tips:

Alla dokument du eventuellt lämna ifrån dig till polisen ska du ta en kopia av och behålla själv.

Alla fakturor bör du också kopiera och skicka tillbaka originalet till avsändaren med liknande formulering enligt ”Jag bestrider denna faktura, ingen beställning har gjorts av mig och jag har gjort en polisanmälan” Telefonkontakt med utställande företag kan rekommenderas för att de ska förstå ärendet bättre.